Vilket Bristav-nummer har ?

Robin Paulssons Bristav-nummer är

2

Robin Paulsson
var med i avsnittet 17
i podden David Batras Podcast med
Anna Sahlin

Anna Sahlin
var med i avsnittet #2
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Robin Paulssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet