Vilket Bristav-nummer har ?

Robin Israelsons Bristav-nummer är

2

Robin Israelson
var med i avsnittet #53
i podden Bra snack med
Nille af Ekenstam

Nille af Ekenstam
var med i avsnittet 236
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Robin Israelsons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet