Vilket Bristav-nummer har ?

Robert Gustafssons Bristav-nummer är

2

Robert Gustafsson
var med i avsnittet #253
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Robert Gustafssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym