Vilket Bristav-nummer har ?

Rikard Diegos Bristav-nummer är

1

Rikard Diego
var med i avsnittet 143
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rikard Diegos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet