Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Söderbergs Bristav-nummer är

2

Rickard Söderberg
var med i avsnittet #238
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rickard Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet