Vilket Bristav-nummer har ?

Rickard Söderbergs Bristav-nummer är

2

Rickard Söderberg
var med i avsnittet #17
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Johan Andersson

Johan Andersson
var med i avsnittet #5
i podden Konversation med Rasmus och Johan med
Petter Bristav

Se Rickard Söderbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym