Vilket Bristav-nummer har ?

Rfsu-Åsas Bristav-nummer är

2

Rfsu-Åsa
var med i avsnittet #8 - Svarar på mensfrågor
i podden Tampodden med
Clara Henry

Clara Henry
var med i avsnittet 217
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rfsu-Åsas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet