Vilket Bristav-nummer har ?

Raymond Perotis Bristav-nummer är

2

Raymond Peroti
var med i avsnittet Avsnitt 4
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Raymond Perotis poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym