Vilket Bristav-nummer har ?

Rakel Chukuris Bristav-nummer är

3

Rakel Chukuri
var med i avsnittet 22
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 11
i podden Klassresan med
Hanna Hellquist

Hanna Hellquist
var med i avsnittet 122
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Rakel Chukuris poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym