Vilket Bristav-nummer har ?

Pontus Waslings Bristav-nummer är

2

Pontus Wasling
var med i avsnittet 33
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 291
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pontus Waslings poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym