Vilket Bristav-nummer har ?

Pigeon/Addis Black Widows Bristav-nummer är

2

Pigeon/Addis Black Widow
var med i avsnittet Avsnitt 84
i podden Gatuslang med
Pontus Gustavsson

Pontus Gustavsson
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Pigeon/Addis Black Widows poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet