Vilket Bristav-nummer har ?

Philip Wildenstams Bristav-nummer är

4

Philip Wildenstam
var med i avsnittet 1
i podden Styrkelabbet med
Daniel Richter

Daniel Richter
var med i avsnittet Avsnitt 25
i podden Tyngre Radio med
Andreas Guiance

Andreas Guiance
var med i avsnittet Avsnitt 151
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 223
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Philip Wildenstams poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym