Vilket Bristav-nummer har ?

Petter "Pst/Q" Stenqvists Bristav-nummer är

2

Petter "Pst/Q" Stenqvist
var med i avsnittet 151
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 265
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Petter "Pst/Q" Stenqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym