Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Sjögrens Bristav-nummer är

2

Peter Sjögren
var med i avsnittet Ep 10
i podden Vettigt Trams med
Linus Carle

Linus Carle
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Peter Sjögrens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym