Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Siepens Bristav-nummer är

2

Peter Siepen
var med i avsnittet 79
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Siepens poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet