Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Sallanders Bristav-nummer är

2

Peter Sallander
var med i avsnittet Filmpodden #20: Viktors vikarie
i podden Filmpodden med
Per Johansson

Per Johansson
var med i avsnittet Filmpodden #22: Jul med Petter Bristav
i podden Filmpodden med
Petter Bristav

Se Peter Sallanders poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym