Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Nordstrands Bristav-nummer är

2

Peter Nordstrand
var med i avsnittet Avsnitt 20
i podden Impropodden med
My Gudmundsdotter

My Gudmundsdotter
var med i avsnittet Avsnitt 39
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Peter Nordstrands poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym