Vilket Bristav-nummer har ?

Peter LeMarcs Bristav-nummer är

2

Peter LeMarc
var med i avsnittet #254
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter LeMarcs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym