Vilket Bristav-nummer har ?

Peter Kjellins Bristav-nummer är

2

Peter Kjellin
var med i avsnittet EP71
i podden Nördigt med
Kodjo Akolor

Kodjo Akolor
var med i avsnittet 9
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Peter Kjellins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym