Vilket Bristav-nummer har ?

Per-Johan Råsmarks Bristav-nummer är

3

Per-Johan Råsmark
var med i avsnittet 50. Jubileumspodden
i podden Skeptikerpodden med
John Houdi

John Houdi
var med i avsnittet 14. Cold reading
i podden Skeptikerpodden med
Patrik Larsson

Patrik Larsson
var med i avsnittet 156
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per-Johan Råsmarks poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym