Vilket Bristav-nummer har ?

Per Solängs Bristav-nummer är

5

Per Soläng
var med i avsnittet 27
i podden Rockpodden med
Henke Brannerydh

Henke Brannerydh
var med i avsnittet 24
i podden Rockpodden med
Martina Ledinsky

Martina Ledinsky
var med i avsnittet Var befinner sig punken i dag?
i podden Gradvall med
Christoffer Röstlund Jonsson

Christoffer Röstlund Jonsson
var med i avsnittet Alf Svensson "Här kommer Alf Svensson"
i podden Flumskolan med
Elinor Svensson

Elinor Svensson
var med i avsnittet 246
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Per Solängs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet