Vilket Bristav-nummer har ?

Per Gottfredssons Bristav-nummer är

2

Per Gottfredsson
var med i avsnittet Avsnitt 9
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Per Gottfredssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym