Vilket Bristav-nummer har ?

Paulinas Bristav-nummer är

3

Paulina
var med i avsnittet 15
i podden Ångestpodden med
Ida Höckerstrand

Ida Höckerstrand
var med i avsnittet 86
i podden Ångestpodden med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Paulinas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet