Vilket Bristav-nummer har ?

Paul Ronges Bristav-nummer är

3

Paul Ronge
var med i avsnittet 31
i podden Retoriskt! med
Andreas Utterström

Andreas Utterström
var med i avsnittet 49
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet 68
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Paul Ronges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym