Vilket Bristav-nummer har ?

Paul Ronges Bristav-nummer är

3

Paul Ronge
var med i avsnittet 31
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 1
i podden Retoriskt! med
Henrik Schyffert

Henrik Schyffert
var med i avsnittet 21
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Paul Ronges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym