Vilket Bristav-nummer har ?

Paul Ronges Bristav-nummer är

3

Paul Ronge
var med i avsnittet 31
i podden Retoriskt! med
Barbro Fällman

Barbro Fällman
var med i avsnittet 58
i podden Retoriskt! med
Marcus Leifby

Marcus Leifby
var med i avsnittet Extrasode: Fotboll med Niva & Leifby
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Paul Ronges poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet