Vilket Bristav-nummer har ?

Patrik Linderholms Bristav-nummer är

1

Patrik Linderholm
var med i avsnittet 172
i podden Filmmixern med
Petter Bristav

Se Patrik Linderholms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym