Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Mongas Bristav-nummer är

3

Patrick Monga
var med i avsnittet Avsnitt 74
i podden Tyngre Radio med
Alex Danielsson

Alex Danielsson
var med i avsnittet Avsnitt 102
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 223
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrick Mongas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym