Vilket Bristav-nummer har ?

Patrick Mongas Bristav-nummer är

3

Patrick Monga
var med i avsnittet Avsnitt 231
i podden Tyngre Radio med
Andreas Guiance

Andreas Guiance
var med i avsnittet Avsnitt 102
i podden Tyngre Radio med
Kalle Zackari Wahlström

Kalle Zackari Wahlström
var med i avsnittet 254
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Patrick Mongas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet