Vilket Bristav-nummer har ?

Pablo Leiva Wengers Bristav-nummer är

3

Pablo Leiva Wenger
var med i avsnittet 18
i podden Klassresan med
Mohamed El Abed

Mohamed El Abed
var med i avsnittet 23
i podden Klassresan med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 300
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Pablo Leiva Wengers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym