Vilket Bristav-nummer har ?

PZ Myers s Bristav-nummer är

3

PZ Myers 
var med i avsnittet 30. Simon Singh, PZ Myers och Susan Blackmore
i podden Skeptikerpodden med
Maria @techniskeptic

Maria @techniskeptic
var med i avsnittet 71. Hypotyreos typ 2, Climate Gate och Jesper Rönndahl
i podden Skeptikerpodden med
Jesper Rönndahl

Jesper Rönndahl
var med i avsnittet 50
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se PZ Myers s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym