Vilket Bristav-nummer har ?

Otto Niklasson Elmerås Bristav-nummer är

2

Otto Niklasson Elmerås
var med i avsnittet 2016-12-15
i podden AMK Morgon med
Elinor Svensson

Elinor Svensson
var med i avsnittet 12 april 2017
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Otto Niklasson Elmerås poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet