Vilket Bristav-nummer har ?

Ossian Melins Bristav-nummer är

3

Ossian Melin
var med i avsnittet Avsnitt 92
i podden Jenny & Vänner med
Jenny Seth

Jenny Seth
var med i avsnittet 50
i podden Arkiv Samtal med
Simon Gärdenfors

Simon Gärdenfors
var med i avsnittet 146
i podden Arkiv Samtal med
Petter Bristav

Se Ossian Melins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym