Vilket Bristav-nummer har ?

Ossian Melins Bristav-nummer är

3

Ossian Melin
var med i avsnittet 30
i podden Äkta Spåman Podcast med
Linda Spåman

Linda Spåman
var med i avsnittet 11
i podden Äkta Spåman Podcast med
Jessica Karlén

Jessica Karlén
var med i avsnittet JessicasKK nr1
i podden JessicasKK med
Petter Bristav

Se Ossian Melins poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym