Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Kihlborgs Bristav-nummer är

3

Oskar Kihlborg
var med i avsnittet Avsnitt 8
i podden Pensionärsvarning med
Per Naroskin

Per Naroskin
var med i avsnittet 19
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oskar Kihlborgs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym