Vilket Bristav-nummer har ?

Oskar Henriksons Bristav-nummer är

2

Oskar Henrikson
var med i avsnittet 39 - London, gudd innit?
i podden Josefinito Pod med
Josefin "Josefinito" Johansson

Josefin "Josefinito" Johansson
var med i avsnittet 203
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Oskar Henriksons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym