Vilket Bristav-nummer har ?

Oscar Nilssons Bristav-nummer är

2

Oscar Nilsson
var med i avsnittet PMP 64
i podden Palmemordspodden med
Johannes Finnlaugsson

Johannes Finnlaugsson
var med i avsnittet PMP 54
i podden Palmemordspodden med
Petter Bristav

Se Oscar Nilssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym