Vilket Bristav-nummer har ?

Olov Erikssons Bristav-nummer är

2

Olov Eriksson
var med i avsnittet Ep 13
i podden Vettigt Trams med
Henrik Grund

Henrik Grund
var med i avsnittet Ep 36
i podden Vettigt Trams med
Petter Bristav

Se Olov Erikssons poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet