Vilket Bristav-nummer har ?

Olle Sahlströms Bristav-nummer är

4

Olle Sahlström
var med i avsnittet Hur funkar det? Om facket
i podden ABF Stockholm Hur funkar det? med
Somar al Naher

Somar al Naher
var med i avsnittet Avsnitt 6
i podden Åsiktskorridoren med
Ulrica Schenström

Ulrica Schenström
var med i avsnittet Avsnitt 29 - Pliktavsnittet
i podden Åsiktskorridoren med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Olle Sahlströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet