Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Wenströms Bristav-nummer är

3

Ola Wenström
var med i avsnittet #6
i podden Agendasättarna med
Anders Cedhamre

Anders Cedhamre
var med i avsnittet #2
i podden Agendasättarna med
David Fjäll

David Fjäll
var med i avsnittet 101
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ola Wenströms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym