Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Skinnarmos Bristav-nummer är

4

Ola Skinnarmo
var med i avsnittet avsnitt 27
i podden Husky med
Magnus Ormestad

Magnus Ormestad
var med i avsnittet avsnitt 68
i podden Husky med
Björn Andersson

Björn Andersson
var med i avsnittet Avsnitt 19
i podden Impropodden med
Erik Broström

Erik Broström
var med i avsnittet Avsnitt 37
i podden Impropodden med
Petter Bristav

Se Ola Skinnarmos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet