Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Söderholms Bristav-nummer är

1

Ola Söderholm
var med i avsnittet Extrasode 7: Grekland
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Ola Söderholms poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet