Vilket Bristav-nummer har ?

Ola Andersson (arkitekt)s Bristav-nummer är

2

Ola Andersson (arkitekt)
var med i avsnittet 34
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet Dag 24
i podden #VMpodden med
Petter Bristav

Se Ola Andersson (arkitekt)s poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym