Vilket Bristav-nummer har ?

Nisse Hellbergs Bristav-nummer är

3

Nisse Hellberg
var med i avsnittet Nisse Hellberg
i podden Gradvall med
Jan Gradvall

Jan Gradvall
var med i avsnittet 116
i podden Värvet med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 144
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nisse Hellbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym