Vilket Bristav-nummer har ?

Nina Troengs Bristav-nummer är

2

Nina Troeng
var med i avsnittet 18
i podden Sportpodden med Edström & Åberg med
Cecilia Edström

Cecilia Edström
var med i avsnittet 167
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nina Troengs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym