Vilket Bristav-nummer har ?

Nina Svanbergs Bristav-nummer är

2

Nina Svanberg
var med i avsnittet 31
i podden Atladottir och Bjurwald med
Margret Atladottir

Margret Atladottir
var med i avsnittet 75
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nina Svanbergs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym