Vilket Bristav-nummer har ?

Nimos Bristav-nummer är

2

Nimo
var med i avsnittet Dag 10
i podden #VMpodden med
Jose Saxlund

Jose Saxlund
var med i avsnittet 99
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nimos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym