Vilket Bristav-nummer har ?

Nimos Bristav-nummer är

2

Nimo
var med i avsnittet Dag 10
i podden #VMpodden med
Jens Resch

Jens Resch
var med i avsnittet 3
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Nimos poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym