Vilket Bristav-nummer har ?

Nils Holmqvists Bristav-nummer är

2

Nils Holmqvist
var med i avsnittet 54
i podden Allt du velat veta med
Fritte Fritzson

Fritte Fritzson
var med i avsnittet 72
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Nils Holmqvists poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet