Vilket Bristav-nummer har ?

Niklas Ekdals Bristav-nummer är

3

Niklas Ekdal
var med i avsnittet Avsnitt 54
i podden Dagens Människa med
Malin Aronsson

Malin Aronsson
var med i avsnittet Avsnitt 2
i podden Dagens Människa med
Magnus Betnér

Magnus Betnér
var med i avsnittet 76
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Niklas Ekdals poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym