Vilket Bristav-nummer har ?

Neil Hamburgers Bristav-nummer är

3

Neil Hamburger
var med i avsnittet 226
i podden WTF med
Andy Kindler

Andy Kindler
var med i avsnittet 37
i podden Värvet International med
Kristoffer Triumf

Kristoffer Triumf
var med i avsnittet 105
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Neil Hamburgers poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym