Vilket Bristav-nummer har ?

Nabilas Bristav-nummer är

2

Nabila
var med i avsnittet Kapitel 185: Passa till vänster
i podden Bcbuddz med
Ahmed Berhan

Ahmed Berhan
var med i avsnittet 11 maj
i podden AMK Morgon med
Petter Bristav

Se Nabilas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet