Vilket Bristav-nummer har ?

Nabilas Bristav-nummer är

2

Nabila
var med i avsnittet Kapitel 185: Passa till vänster
i podden Bcbuddz med
Branne Pavlovic

Branne Pavlovic
var med i avsnittet Kapitel 93 Super Monster Del 1
i podden Bcbuddz med
Petter Bristav

Se Nabilas poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym