Vilket Bristav-nummer har ?

Mona Abbasnejads Bristav-nummer är

2

Mona Abbasnejad
var med i avsnittet #23 Tjat – Den framgångsrika raggtaktiken
i podden Singelrådet med
Emilie Roslund

Emilie Roslund
var med i avsnittet #42
i podden Bra snack med
Petter Bristav

Se Mona Abbasnejads poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym