Vilket Bristav-nummer har ?

Moestafa El Kabirs Bristav-nummer är

3

Moestafa El Kabir
var med i avsnittet 67
i podden Lundh med
Olof Lundh

Olof Lundh
var med i avsnittet 66
i podden Lundh med
Patrik Andersson

Patrik Andersson
var med i avsnittet 5
i podden EMPodd med
Petter Bristav

Se Moestafa El Kabirs poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet