Vilket Bristav-nummer har ?

Moa Lignells Bristav-nummer är

3

Moa Lignell
var med i avsnittet #10
i podden Dill och Duva med
Tom Jerry Boman

Tom Jerry Boman
var med i avsnittet #39
i podden Dill och Duva med
Julia Frej

Julia Frej
var med i avsnittet 288
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Moa Lignells poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym