Vilket Bristav-nummer har ?

Moa Gammels Bristav-nummer är

3

Moa Gammel
var med i avsnittet Ann Heberlein
i podden Genier med
Ann Heberlein

Ann Heberlein
var med i avsnittet 35
i podden David Batras Podcast med
Nour El Refai

Nour El Refai
var med i avsnittet 231
i podden TSKNAS med
Petter Bristav

Se Moa Gammels poddmedverkandelista

Se alla uppmätta Bristav-nummer

Allt du behöver veta om Bristavoraklet

Nym